1ο αναπτυξιακό συνέδριο Καλαβρύτων: Στο δρόμο της ανάπτυξης

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 09:38

15 Σεπτέμβρη 2018
Canyon Hotel

«Τον δρόμο της Ανάπτυξης» ακολουθούν οι εργασίες του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Καλαβρύτων που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στα Καλάβρυτα σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαβρύτων, της ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και της Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.Πρόκειται ένα νέο θεσμό στην περιοχή που στοχεύει στην καθιέρωση ετήσιας συνάντησης των επιχειρηματικών, κοινωνικών, θεσμικών και πολιτικών φορέων προκειμένου να συζητούνται οι στοχεύσεις και οι ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας σε επίπεδο συλλογικού προγραμματισμού.

Το συνέδριο θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές όλοι όσοι σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται, από τις πολιτικές που χαράσσονται στην περιοχή μας. Μέσα από το γόνιμο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων και την προσέγγιση των καίριων θεμάτων που απασχολούν την περιοχή, θα προκύψουν κρίσιμα συμπεράσματα για το προφίλ και τις διεκδικήσεις στους τομείς της οικονομίας, παραγωγής και ανάπτυξης.

Η συμμετοχή και η συνεργασία τοπικών και κρατικών φορέων, παραγόντων της κοινωνικής οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, πολιτικών και εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης, εγγυούνται τη διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού και πολυθεματικού συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή.

Το πρόγραμμα του συνέδριου, αποτελείται από τις εξής τρείς βασικές ενότητες, στις οποίες ενδεικτικά παρουσιάζονται μερικά από τα βασικά τους θέματα:

Α. Ο Δήμος Καλαβρύτων στο δρόμο της Ανάπτυξης

o Δυνατότητες & Προοπτικές. Πλεονεκτήματα & Αδύνατα σημεία
o Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη
o Οι αναπτυξιακοί πόλοι
o Η ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά

Β. Προοπτικές Ανάπτυξης του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα

o Ευκαιρίες ανάπτυξης
o Ανάγκες, προοπτικές, νέες τάσεις, ευκαιρίες για την Ελλάδα.
o Συνεργασίες, Καινοτομία Π.Α.Α, Πιλοτικές εφαρμογές έρευνας
o Σήματα ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα
o Αγροτική ανάπτυξη και ενέργεια

Γ. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

o Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική
o Δίκτυο Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές
o Ενίσχυση του γαστρονομικού προφίλ της περιοχής
o Σύνδεση Πρωτογενούς Παραγωγής με Τουρισμό και Γαστρονομία
o Οινοτουρισμός, πολυεργαλείο του εναλλακτικού τουρισμού
o Σχεδιασμός φεστιβάλ πολιτισμού/ ανάδειξη τοπικών πόρων
o Προκηρύξεις Δράσεων CLLD/LEADER 2017-2020. Δράσεις Συνεργασίας κλάδων

Περισσότερες πληροφορίες: www.pelopevents.gr

Τηλ. 2610 – 312530, εσωτ 223 ή 226 Τμήμα Οργάνωσης Συνεδρίων

Διοργάνωση: Δήμος Καλαβρύτων, Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», Π.Ε.Δ., Π.Δ.Ε.

Υποστήριξη: Εφημερίδα «Ώρα των Καλαβρύτων»

Υπό την αιγίδα:

I.M. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
Ένωση Ξενοδόχων & Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων.
Σ.Ε.Β.

afisa_kalanrita_synedrio_a4

oloselidi geniki 26×39