2ο ΓΕΛ Τρίπολης | Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για τη διετία 2019-21

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 08:45

Για τη διετία 2019-2021, εγκρίθηκε από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), το Σχέδιο Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος ERASMUS+, που είχε καταθέσει το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης, για τη Βασική Δράση 1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης».

Το σχέδιο με τίτλο: «Το σχολείο μας ανοιχτό στην όσμωση και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων», προβλέπει τρεις (3) κινητικότητες, οκτώ (8) συνολικά εκπαιδευτικών στην Ιταλία, Πορτογαλία και Φινλανδία.Οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε θέματα:

– Διαπολιτισμικής διαχείρισης της τάξης

– Βελτίωσης δεξιοτήτων δημιουργικότητας των μαθητών

– Προώθησης της επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική τάξη

– Έγκαιρης υποστήριξης για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία και θα γίνουν γνώστες καινοτόμων μεθόδων, ώστε να γίνουν ικανοί να μετατρέπουν τη διαφορετικότητα από βάρος σε ευκαιρία.

Μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων κάθε κινητικότητας, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες, όπου θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση.