50 Θέματα στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 18:25

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/06/2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Π.Ε ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Διενέργεια διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων, για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε Αργολίδας σχολικού έτους 2016-2017 (α.π.: 98252/14311) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

2.   Διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του αρχείου Φαρμακευτικής Περίθαλψης του ΟΓΑ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων της Π.Ε Αργολίδας (α.π.: 140411/20103)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

3.   Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας και του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας  (α.π.:150519/21502)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

4.   Έγκριση δάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες Δ/νσεων της Π.Ε.Α., της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας και του ΚΕΔΔΥ (α.π.:157529/22580)

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

5.   Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για το φεστιβάλ των «ΚΙΑΝΩΝ 2016», από την Π.Ε. Αργολίδας σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Κίου, Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (α. π.: 562)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ

6.   Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης των εορταστικών  εκδηλώσεων «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2016», από την Π.Ε. Αργολίδας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Κίου και το Δήμου Άργους – Μυκηνών, Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (α. π.: 564)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ

7.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αργολίδας οικ. Έτους 2016, για τη συνδρομή στον τοπικό τύπο έτους 2016 (α. π.: 600)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ

8. ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ Α) Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΑ», Π/Υ: 125.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού, ανάδειξης του μειοδότη και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (α.π.: 151744/34644)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

9.   Α) Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΤΟΛΟ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΒΑΘΕΙΑ», Π/Υ: 600.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού, ανάδειξης του μειοδότη και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (α.π.: 152280/34802)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

10.   Α) Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ – ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΠΑΥΛΙΑ», Π/Υ: 150.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού, ανάδειξης του μειοδότη και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (α.π.: 157649/36063)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

11.   Α) Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ», Π/Υ: 75.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού, ανάδειξης του μειοδότη και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου (α.π.: 157650/36064)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.

12.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αρκαδίας οικ. έτους 2016, για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α. π.: 133771/30422)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

13.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αρκαδίας οικ. έτους 2016, για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α. π.: 147004/33554)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

14.   Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 801/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (α. π.: 147125/33599)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

15.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αρκαδίας οικ. έτους 2016, για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α. π.: 151646/34614)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

16.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αρκαδίας οικ. έτους 2016, για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α. π.: 153153/35013)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

17.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων (α. π.: 150749/34377)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

18.   Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, για τα έτη 2016 και 2017, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» (α. π.: 150815/34393)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

19.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ – ΣΤΟΛΟΣ» (α. π.: 155145/35495)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

20.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργων (α. π.: 156988/35901)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

21.   Έγκριση στοιχείων απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικ. έτους 2011 Περιφέρειας Πελοποννήσου (α. π.: 159636/36499)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

22.   Έγκριση στοιχείων απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικ. έτους 2012 Περιφέρειας Πελοποννήσου (α. π.: 159640/36500)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

23.   Έγκριση στοιχείων απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού χρηματικής διαχείρισης οικ. έτους 2013 Περιφέρειας Πελοποννήσου (α. π.: 159642/36501)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

24.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2016,  για την μετακίνηση εντεταλμένου συμβούλου για να παρευρεθεί  στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής, όπου θα λάβει χώρα  στη Βενετία (Ιταλία), ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου  (α.π.: ΔΥ/14-06-2016 )

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

25.   Έγκριση συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων “Αγροτουρισμός Επιδαύρου 2016” από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Επιδαύρου που θα διεξαχθεί από 1 έως και 30 Ιουλίου 2016 στο λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου. (α.π. 158356/36192)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

26. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ», Π/Υ: 70.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης  (αρθ. 5 Ν. 3669/2008 του ΚΔΕ) (α. π.: 151856/32789)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

27.   Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΑΛΑΤΑ, ΛΟΥΤΡΟ, ΧΑΛΚΙ», Π/Υ: 240.000,00 € (α. π.: 158021/34015)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

28.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ξυλόκαστρο από 23-26/06/2016 (α.π. 16114/466)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

29. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΕΠ. Ο . ΚΡΟΚΕΕΣ – ΑΛΑΗΜΠΕΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26 ΕΠ. Ο. ΣΚΑΛΑ – ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΕΠ. Ο. ΣΚΑΛΑ – ΕΛΟΣ – ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Π/Υ: 400.000,00 € (α. π.: 155895/22022)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

30.   Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», Π/Υ: 400.000 € (α. π.: 160752/22668)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

31.   Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 2084/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων με τους αναπληρωτές τους για τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας» με ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού   (α. π.: 142482/20164)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

32.   Έγκριση σκοπιμότητας και όρων της Διακήρυξης, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από την Π.Ε. Λακωνίας ενός(1) ακινήτου, που θα χρειασθεί για αποθήκη Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (α. π.: 157061/22185)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

33.   Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης, από την Π.Ε. Λακωνίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροκαμπίου Λακωνίας, Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (α. π.: 154932/21880)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

34. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)», Π/Υ: 1.500.000,00 €, Αναδόχου: ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε. (α. π.: 32801)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

35.   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης ΕΠ.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)» έως 20-10-2016,  Π/Υ: 245.000 €, Αναδόχου: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΖΙΚΑΚΗ (α. π.: 33378)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

36.   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6ης ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΜΠΟΥΚΑ – ΣΠΙΤΑΛΙ – ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ)» έως 30-09-2016,  Π/Υ: 240.000 €, Αναδόχου: ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ (α. π.: 34025)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

37.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 373/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας,  (α.π.: 819)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

38.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 374/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (α.π.: 820)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

39.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 794/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, (α.π.: 821)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

40.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 117/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης,  (α.π.: 822)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

41.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (α.π.: 826)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

42.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 185/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας,  (α.π.: 827)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

43.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 186/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας,   (α.π.: 830)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

44.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 47/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας,  (α.π.: 831)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

45.   Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χορήγηση ή όχι αντιγράφων από το φάκελο έργου σε αιτούντα,  (α.π.: 838)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

46.   Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ξηρογραφικών σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας (α. π.: 28367)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

47.   Έγκριση δαπανών για την επισκευή κεντρικής μονάδας Η/Υ του online συστήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της  ΠΕ Μεσσηνίας (α. π.: 29464)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

48.   Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ ΠΕ Μεσσηνίας (α. π.: 30404)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

49.   Έγκριση δαπανών, εις βάρος του π/υ της ΠΕ Μεσσηνίας οικ. έτους 2016, για την κάλυψη εξόδων και τρεχουσών αναγκών των υπηρεσιών της  ΠΕ Μεσσηνίας (α. π.: 33554)

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

50.   Έγκριση δαπανών, εις βάρος του π/υ της ΠΕ Μεσσηνίας οικ. έτους 2016, για την κάλυψη ΠΟΕ – εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας και αμοιβών υπερωριακής εργασίας του προγράμματος Δακοκτονίας 2016  (α. π.: 32283)

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ