5μηνη πρακτική άσκηση νέων σε επιχειρήσεις

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 12:28

Το επόμενο διάστημα εκατοντάδες νέοι και νέες (18-29 ετών), κάτοικοι του Ν. Αρκαδίας, που θα καταρτισθούν ειδικά για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά στην άνοδο της παραγωγικότητάς σας, απασχολούμενοι στην επιχείρησή σας για πέντε μήνες, χωρίς το παραμικρό κόστος και χωρίς υποχρέωση διατήρησης τους ύστερα.Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πρόκειται να προκηρυχθεί άμεσα.

Χαρακτήρας του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών

• Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμία οικονομική υποχρέωση

Η αμοιβή / εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων καταβάλλεται από το πρόγραμμα. Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έναντι κινδύνου ατυχήματος. Μοναδικός υπόχρεος για την πληρωμή των εισφορών τους είναι ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Ποιους ωφελεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ωφελεί τόσο τους νέους όσο και τις επιχειρήσεις.

• Οι νέοι αποκτούν μία πολύτιμη γι’ αυτούς εργασιακή εμπειρία, αυξάνουν τις γνώσεις, τις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

• Οι επιχειρήσεις, απ’ την μεριά τους, εισπράττουν ανταποδοτικά τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής και επιτυχημένης πρακτικής άσκησης. Από τον χαρακτήρα του προγράμματος η πρακτική άσκηση είναι εργασιακή εμπειρία, είναι άσκηση με όρους πραγματικής απασχόλησης. Στο βαθμό που η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται και υλοποιείται εύστοχα, εξ’ αντικειμένου οδηγεί κατά το διάστημα λειτουργίας του προγράμματος, στη διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις έχουν τον τελευταίο λόγο στην επιλογή των καταρτιζομένων

Η επιχείρηση θα ορίσει τα χαρακτηριστικά των θέσεων πρακτικής και το βασικό επιθυμητό προφίλ των νέων που επιθυμεί. Επίσης, θα συμμετέχει ενεργά και στην διαδικασία της επιλογής των ανέργων που θα ενταχθούν στις συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής.
Οι άνεργοι θα έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 80 ωρών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που υλοποιεί το πρόγραμμα, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες συναφείς με τις απαιτήσεις των θέσεων πρακτικής και θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να φιλοξενήσει για πρακτική άσκηση αριθμό καταρτιζομένων μέχρι το 30% των απασχολούμενων στην επιχείρηση. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα, επιτρέπεται η φιλοξενία ενός ατόμου για πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που υλοποιούν το πρόγραμμα στο Ν. Αρκαδίας:

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ ΑΕ

ΤΡΙΠΟΛΗ / 22100 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ & ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΗ

Τηλέφωνο / FAX 2710-233318 / 2710-235591

E-mail tripoli@akmon.edu.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Πανός 5 στην Τρίπολη και στο τηλέφωνο 2710235516

ή στο e-mail olytrip@olympiakokek.gr ή στο fax: 2710235519

( Μπόζιου Κων/να, Ρούνη Άννα)

ΚΕΚ ΙΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλαμών 89, Τρίπολη, 22100, ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τηλέφωνο:2710235544

Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε

ΤΡΙΠΟΛΗ/22100/ΣΠΑΡΤΗΣ 8 & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Τηλέφωνο/FAX:2710-226.146, 243.345 / 2710-226.146

e-mail: inepel@otenet.gr