713 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε πρόγραμμα ενίσχυσης του Υπουργείου Ανάπτυξης

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 15:30

Πόσες επιχειρήσεις ενισχύονται ανά νομό και πόσος είναι ο προϋπολογισμός των επενδύσεων

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των στοιχείων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους ευαίσθητους και συνάμα δυναμικούς τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και για την ανταπόκριση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στο αίτημά του για άμεση ένταξη 331 επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν συνολικά 713 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ (49,7 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε εξαρχής στο επίκεντρο της πολιτικής της για την ενίσχυση της τοπικής της οικονομίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα δύσκολο επιχειρησιακά περιβάλλον, πρωτοστάτησε στην εξεύρεση πόρων μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση & της διατέθηκαν πόροι ύψους 22, 5  εκ. ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου & παροχής υπηρεσιών.
«Και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε δυναμικά την προσπάθειά μας» συνέχισε ο κ. Τατούλης «συσπειρώνοντας όλες τις δυνάμεις του τόπου ώστε να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε ένα περιβάλλον ισχυρής τοπικής οικονομίας, αποδεικνύοντας στην πράξη την πίστη στις δικές μας δυνάμεις ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της κρίσης». 
Αναλυτικότερα ο αριθμός των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός & η δημόσια δαπάνη ανά νομό της Περιφέρειας έχει ως εξής : 
ΝΟΜΟΣ           ΑΡ. ΕΡΓΩΝ           Π/Υ                            ΔΔ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ        127                  17.352.468,67 €         8.584.090,48 €
ΑΡΚΑΔΙΑΣ          79                    9.378.396,31 €             4.651.516,81 €
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         175                 23.950.641,58 €          11.812.954,33 €
ΛΑΚΩΝΙΑΣ        138                    19.063.550,96€             9.510.420,46 €
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      194                    30.336.174,89ευρώ       15.110.204,23 €
ΣΥΝΟΛΟ                713               100.081.232,41 €         49.669.186,31 €