Άδεια χρήσης δρόμου στην Τρίπολη για μεταφορά οικιακού εξοπλισμού

Τρίτη, 21 Μάιος 2019 14:03

Ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών:

Χορηγούμε στον κ. Μπράβο Παναγιώτη άδεια διέλευσης των
οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 9646 και ενός γερανοφόρου
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 12295 της εταιρίας του , στις
οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεωργίου Α και στάθμευση στη
συμβολή της οδού Ουάσιγκτον και της Πλατείας Αγ. Βασιλείου, την
Τρίτη 21-05-2019 και μεταξύ των ωρών 14:00 έως και 20:00 για
φόρτωση και μεταφορά ξύλινου οικιακού.

Η ταχύτητα του οχήματος θα πρέπει, να είναι ίση με αυτή των
πεζών και να δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν
ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο
οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. .

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ