Άδεια χρήσης δρόμου στο κέντρο της Τρίπολης για εγκαίνια καταστήματος

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:27

Ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε την ακόλουθη ανακoίνωση:

Χορηγούμε στον κ. Ράδη Κων/νο άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Νικηταρά · 17, από τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, το Σάββατο 20-04-2019 και κατά τις ώρες 18:30 με 20:30, προκειμένου ναπραγματοποιηθούν εγκαίνια στο κατάστημά του (ξύλινων κατασκευών).Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΑΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ