Άδεια θέσης στάθμευσης για εργασίες μετακόμισης στην Τρίπολη

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 13:15

Ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Αντιδήμαρχος κ.Κανελλόπουλος και με την οποία ενημερώνει για άδεια χρήσης μιας θέσης στάθμευσης σε ιδιώτη προκειμένου να προβεί σε εργασίες μετακόμισης σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΧορηγούμε στον κ.Νικόλαο Σαββόπουλο άδεια χρήσης μιας θέσης στάθμευσης, στην οδό Πλ. Κολοκοτρώνη 2, από την Τρίτη 25-02-2020 έως και την Κυριακή 01-03-2020 και μεταξύ των ωρών 9.00 έως και 13.00 προκειμένου να προβεί σε μετακόμιση εξοπλισμού ιατρείου.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ