ΑΓΑΠΗΝΩΡ: Ενεργοποίηση προγραμμάτων – δράσεων

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 13:52

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενημερώνει για την ενεργοποίηση προγραμμάτων-δράσεων:

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» – 1η ΠρόσκλησηΔημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Διαβάστε αναλυτικά