Ακυρώθηκαν οι αποφάσεις του ΠεΣυ Πελ/σου για τις απαλλοτριώσεις του ΣΔΙΤ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 21:06

Η Επιτροπή του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με σημερινές  (14-2-2019) αποφάσεις της ακύρωσε  τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με αριθμούς 532 και 533/26-11-2018 κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκτάσεων 278.103,70 τ.μ. και 91.050,96 τ.μ. σε Αρκαδία και Λακωνία για την κατασκευή ΜΕΑ-ΧΥΤΥ αντίστοιχα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».

Τις προσφυγές για έλεγχο νομιμότητας της σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της 26/11/2018 που αποφάσισε με τη μειοψηφία των 22 από τα 51 μέλη του τις  απαλλοτριώσεις της ντροπής – νομιμοποίησης της χωροθέτησης της ΤΕΡΝΑ – σε Αρκαδία και Λακωνία είχαν καταθέσει:οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου:

  1. Αλεξανδρής Σαράντος (Αρκαδίας),
  2. Βασιλακόπουλος Θεόδωρος (Κορινθίας) και
  3. Χρυσαδάκος Σταύρος (Λακωνίας)

και οι Συλλογικότητες:

  1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»,
  2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ,
  3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
  4. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
  5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,
  6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»,