Οι Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας στη Μητρόπολη Μαντινείας & Κυνουρίας

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 12:27

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἡμῶν κ.κ. αλεξανδρος κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν  Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα θά τελέση τίς Ἱερές ‘Ακολουθίες τῆς Ἐκκλησίας κατά τό άκόλουθον πρόγραμμα:

Α) 31-3-2018 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ: Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Λαζάρου ΜάκρηςΒ) 1-4-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (ΠΡΩΙ): Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.

Γ) 1-4-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ): Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Παναγίας Γιάτρισσας Τριπόλεως.

Δ) 2-4-2018 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως.

Ε) 3-4-2018 Μ. ΤΡΙΤΗ: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως.

ΣΤ) 4-4-2018 Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ: Τελετή τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱεράν Μονήν Βαρσῶν, ὥρα 3:30 μ.μ.

Ζ) 5-4-2018 Μ. ΠΕΜΠΤΗ: Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Μαλεβής – Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Η) 6-4-2018 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

α – Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:30 π.μ.

β – Τελετή Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱεράν Μονήν Ἐπάνω Χρέπας, ὥρα 12η μεσηβρινή.

γ – Ἀκολουθία Ἐπιταφίου:

1. Εἰς Θεραπευτήριον Ψυχικῶν παθήσεων Τριπόλεως, ὥρα 3:30 μ.μ.

2. Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Γηροκομείου Τριπόλεως, ώρα 4:30 μ.μ.

3. Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἄλσους Τριπόλεως, ώρα 5:30 μ.μ.

4. Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, ώρα 7:30 μ.μ.

Θ) 7-4-2018 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία εἰς Ἱεράν Μονήν Λουκοῦς Κυνουρίας.

Ι) 8-4-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

α – Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί Θ. Λειτουργίας εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. ΒασιλείουΤριπόλεως, ὥρα 12 μεσονύκτιον.

β – Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Νεομάρτυρος Παύλου Τριπόλεως, ὥρα 6 μ.μ.

Κ) 9-4-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΕΣΠΕΡΑΣ): Ἑσπερινός εἰς ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Μπασιάκου.

Λ) 12-4-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΕΣΠΕΡΑΣ): Ἑσπερινός εἰς ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Κάρτσοβας Τριπόλεως.

Μ) 13-4-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Θεία Λειτουργία εἰς ‘Ιερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἅστρους Κυνουρίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως