ΑμεΑ Αρκαδίας| Βράβευση από το Ίδρυμα Σχίζα εισακτέων σε ΑΕΙ 2019-2020

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 12:32

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Αρκαδίας καλεί τα μέλη του- μαθητές- που εισήλθαν σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να προσκομίσουν στο Σύλλογο, Απολυτήριο Λυκείου και πιστοποιητικό εγγραφής σε ΑΕΙ καθώς και βεβαίωση μορίων επιτυχίας, προκειμένου ο/η πρώτος/η να βραβευθεί από το Ίδρυμα Σχίζα.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 09.00- 13.00 στα γραφεία του Συλλόγου έως τις 30/11/2020.