Άμεση έκκληση για αίμα για τον Πρόεδρο του Κορακοβουνίου Αρκαδίας

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 19:06

Άμεση έκκληση για αίμα. Όποιος πολiτης έχει την δυνατότητα να δώσει αίμα, παρακαλείται, να προβεί σε αιμοδοσία για συμπολίτη μας που χρήζει άμεσης ανάγκης.

Πρόκειται για τον Πρόεδρο της Τ.Κ Κορακοβουνίου Αρκαδίας.Τα στοιχεία είναι:
Στέλιος Ρουμπής
ΑΜΚΑ 02065802718
Κλινική Αιματολογικο’ο
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
Τηλ επικοινωνίας +30 694 4636609