Αναχώρησε από την Τρίπολη η Τίμια Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου (ph)

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 09:33

Τήν Τρίτη 23/10/2018, ὁλοκληρώθηκε τό προσκύνημα τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶχε μεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους καί παρέμεινε γιά τέσσερις ἡμέρες στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Ἡ σημερινή τέταρτη καί τελευταία ἡμέρα τοῦ προσκυνήματος ἄρχισε μέ τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων τήν ὁποία τέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας, Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως.

Στή συνέχεια, στίς 11.00 τό πρωΐ, ἐτελέσθη Ἱερά Παράκλησις, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί πάλι εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο Ἐφραίμ γιά τή μεγάλη εὐλογία, πού μετέφερε στή Τρίπολη καί ἀφιέρωσε στήν Ἁγία Ζώνη με συγκίνηση τό Ἐγκόλπιο που ἒφερε στό στῆθος του, ὁ δέ Ἡγούμενος εὐχαρίστησε ἐπίσης γιά τήν φιλοξενία, τήν ὑποδοχή καί τήν τιμή πρός τήν Τιμία Ζώνη καί κατ’ ἐπέκτασιν πρός τό ἴδιο τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.Κατόπιν ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου γιά νά προσκυνήσουν ὅσοι δέν κατάφεραν να ἀνέβουν στόν Μητροπολιτικό Ναό καί ἰδιαίτερα ἄτομα με κινησιακά προβλήματα.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐκεί προσκυνήματος, ὁ Σεβασμιώτατος με τόν ἅγιο Καθηγούμενο, κληρικούς, μοναχούς καί πιστούς μετέβησαν στήν πλατεία Ἄρεως, στόν ἀνδριάντα τοῦ Ἀπελευθερωτοῦ τῆς Τριπολιτσᾶς Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ὅπου ἐτέλεσαν ἐπιμνημόσυνον δέησιν.

Ἡ Ἁγία Ζώνη ἀνεχώρησε ἀπό τήν Τρίπολη γιά νά ἐπιστρέψει στό Ἅγιο Ὄρος, στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ὅπου φυλάσσεται ὡς πολύτιμος θησαυρός. Ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς Ἀρκαδίας μέ συγκίνηση ἀποχαιρέτισαν καί κατευόδωσαν τό ἱερώτατο αὐτό σέβασμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Χάρις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου θά παραμείνει καί θά ἐπισκιάζει τήν πόλη τῆς Τριπόλεως καί τόν Λαό τῆς Ἀρκαδίας.

Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἡ χαριτόβρυτος Ζώνη τῆς Παναγίας, πού βρίσκεται στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι τό μοναδικό κειμήλιο, τό ὁποῖο σώζεται ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή της.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τρεῖς ἡμέρες μετά τήν κοίμησή της ἀνέστη καί ἀνελήφθη ἐν σώματι στούς οὐρανούς. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀναλήψεώς της ἔδωσε στόν ἀπόστολο Θωμᾶ τήν Ζώνη της. Οἱ Ἀπόστολοι τότε, ἀφοῦ ἄνοιξαν τόν τάφο, «οὐχ εὗρον τό σῶμα» τῆς Θεοτόκου. Ἔτσι, ἡ Τιμία Ζώνη ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς ἀναστάσεως καί ἀναλήψεως τῆς Θεοτόκου μέ τό σῶμα στούς οὐρανούς, δηλαδή τῆς λεγομένης μεταστάσεώς της.

Ἡ Τιμία Ζώνη κατασκευάστηκε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἀπό τήν ἴδια τήν Παναγία μέ τρίχες καμήλας. Ἀρχικά φυλασσόταν στά Ἱεροσόλυμα καί ἀκολούθως στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τόν 12ο αἰώνα, ἐπί Μανουήλ Α΄ Κομνηνοϋ (1143-1180), καθιερώθηκε καί ἐπίσημος ἑορτασμός της τήν 31η Αὐγούστου. Ἡ αὐτοκράτειρα Ζωή, σύζυγος τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ, ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά θαυματουργική θεραπεία της, κέντησε τή Ζώνη μέ χρυσή κλωστή, ὅπως σώζεται σήμερα, χωρισμένη ὅμως σέ τρία τεμάχια. Ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός (1347-1355), ὁ ὁποῖος ἔτρεφε ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τήν Μονή Βατοπαιδίου, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό πολλές σχετικές μαρτυρίες, τήν δώρισε σ’ αὐτή. Ἀπό τότε ἡ Τιμία Ζώνη φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, σέ ἀσημένια θήκη νεώτερης κατασκευῆς ἡ ὁποία φέρει τήν παράσταση τῆς Μονῆς.

Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα, τά ὁποῖα γίνονται ὡς σήμερα μέ τήν Τιμία Ζώνη. Ἡ ἀξία της εἶναι ἀνεκτίμητη, διότι συνδέεται μέ τήν Παναγία. Ἡ Ἁγία Ζώνη ἔχει τήν ἰδιαίτερη χάρη νά θεραπεύει τούς καρκινοπαθεῖς καί τή στειρότητα τῶν γυναικῶν μέ κορδέλλα, ἡ ὁποία ἔχει προηγουμένως εὐλογηθεῖ ἐπ’ αὐτῆς καί ἀκολούθως τήν ζώννονται οἱ στεῖρες γυναῖκες καί οἱ ἀσθενεῖς.

Χ. Α. Μπίτας

Αναχώρησε από την Τρίπολη η Τίμια Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου