Ανακοίνωση Δασικού Χάρτη ΠΕ Αρκαδίας-Πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 10:18

Ανακοίνωση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της π.ε. Αρκαδίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων.
Δείτε την ημερομηνία που θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης κάθε περιοχής