Ανακοίνωση ΔΕΥΑΤ | Η εξόφληση λογαριασμών παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 20:40

Σε γνωστοποίησή της η ΔΕΥΑΤ αναφέρει:

  • Η εξόφληση λογαριασμών παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου 2020. Η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται κανένα πρόστιμο για τους καταναλωτές.
  • Η έκπτωση 15% -επί της αξίας του νερού- ισχύει και για την παραπάνω παράταση για όσους εμπροθέσμως ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
  • Η εξόφληση λογαριασμών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά ή μέσω Τραπέζης.

Η επάνοδος στην κανονικότητα θα γίνει γνωστή στους καταναλωτές μας με νέα γνωστοποίηση.