Ανακοίνωση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (05/06)

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 12:44

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Άστρους την Παρασκευή 05/06/2020. Αναλυτικά το περιεχόμενό της αναφέρει:

«Α) Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2087/31.05.2020 προβλέπονται (άρθρο 2), αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών αγορών, τα ακόλουθα:  1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

  1. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την περ. α’ της παρ.1.
  2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη λαϊκή αγορά του Άστρους.

Β) Επιπλέον θα πρέπει:

  1. Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ΄ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης,
  2. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
  3. Οι πολίτες που προσέρχονται στην Λαϊκή να αποφεύγουν να έρχονται σε κοντινή επαφή ο ένας με τον άλλο, και να αποφεύγουν το συνωστισμό στους πάγκους.
  4. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας σκόπιμο είναι να αποφύγουν την επίσκεψη στη λαϊκή αγορά και να παραμείνουν στο σπίτι τους.

Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ)                      
1. ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
2. ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΣΑΡΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
5. ΓΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
8. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
12. ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
13. ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14. ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΠΕΝΤΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
16. ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
19. ΓΙΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
22. ΣΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23. ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
25. ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26. ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΝΕΝΕΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31. ΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ)                      
1 ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ)
1 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧ.

 

Δ) Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα λάβει μέτρα για το συχνό καθαρισμό των χώρων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και τη διαρκή πληροφόρηση με κάθε μέσο των καταναλωτών για την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού.».