Ανακοινώθηκαν οι επιπλέον 55 προτάσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εντάχθηκαν στο ΕΠΑνΕΚ

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020 15:31

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΠΑνΕΚ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 55 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 7.769.817,50 ευρώ.

Με την τροποποίηση της απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 160 και η συνολική δημόσια δαπάνη σε 25.232.242,24 ευρώ.Αναλυτικά την απόφαση και τους συνολικά 160 δικαιούχους μπορείτε να τους δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Δικαιούχοι