Αναπαράσταση παραδοσιακού γάμου στο Κακούρι

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020 09:28

Σήμερα γάμος γίνεται! Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, στις 9 το βράδυ, στο Κακούρι Μαντινείας- Μια αναπαράσταση από τον χορευτικό λαογραφικό σύλλογο Τρίπολης “Αρκάδων Δρώμενα”…..

“Στην πλατεία του χωριού. Η νύφη από τα Τσιπιανά γαμπρός απ το Κακούρι. Όμορφη κόρη παίρνουμε, άρχοντα θυγατέρα. Μα κι ο δικός μας Κωνσταντής, άξιος και λεβέντης. Αφού τα κανονίσαμε και προίκα θα μας δώσει τα στέφανα θα αλλάξουμε με γλέντια και τραγουδια. Σας περιμένουμε στις χαρές των παιδιών μας! Και στων παιδιώνε σας!”Διοργάνωση: Χορευτικός Λαογραφικό Σύλλογος Τρίπολης “Αρκάδων Δρώμενα”
Συνδιοργανωτές: Δήμος Τρίπολης & Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου
Κείμενα: Γ.Δ. Αναγνώστου & Κέζα Ελένη
Αφηγητής: Γ.Δ. Αναγνώστου Georgios Anagnostou
Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Παρουσίαση: Κέζα Ελένη & Σταθούλη Θεοδώρα