Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη – Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 14:26

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», με προϋπολογισμό μελέτης 3.320.000,00 Ε.

Το έργο ανήκει σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 3.320.000,00 Ε.Όλα τα στοιχεία του έργου, ΕΔΩ!