Αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 20:18

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης της Παρασκευής 25/9 λόγω μη απαρτίας.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος», στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία «Μπαφές Αθανάσιος και Σια Ε.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 13 στην Τρίπολη.

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γεύματα Τρίπολης Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου αρ. 5 στην Τρίπολη.

Γνωμοδότηση σχετικά με την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό 5 που βρίσκεται στη δημοτική αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.