Ανεμοθύελλα έπληξε το Δήμο Νότιας Κυνουρίας-Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 14:24
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, ενημερώνει πως έχει γίνει από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου αναγγελία ζημιάς από ανεμοθύελλα την 7η Ιανουαρίου 2016 και αφορά ζημιές στην παραγωγή εσπεριδοειδών και κηπευτικών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

•Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015
•ΑΦΜ
•Αστυνομική ταυτότητα
•Βιβλιάριο Τράπεζας
Τα τέλη εκτίμησης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες ανέρχονται σε 0,10 ευρώ ανά δέντρο.
Τα τέλη εκτίμησης για τις κηπευτικές (υπαίθριες) καλλιέργειες ανέρχονται σε 1,00 ευρώ ανά στρέμμα.
Τα τέλη εκτίμησης για τις κηπευτικές (θερμοκηπίου) καλλιέργειες ανέρχονται σε 10,00 ευρώ ανά στρέμμα.
Προθεσμία
Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν:
•Μόνο για ανεμοθύελλα μέχρι και την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016.
Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται:
•Για αγροκτήματα που βρίσκονται στη Δ.Κ. Λεωνιδίου, στο Δημαρχείο στο Λεωνίδιο, τηλ. 2757360210 Ανταποκριτής: Ρεντούλης Εμμανουήλ.