Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμίαντο…

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2011 05:12

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΠΡΟΣ ΣΤΕΝΟ – ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» μελέτης και προϋπολογισμού 1.700.000,00€.

Πιο αναλυτικά το έργο εντάχθηκε με την υπ. αριθ. 2339/3-10-2011 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στον Άξονα Προτεραιότητας 08 –«Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» στο Θεματικό Κωδικό Προτεραιότητας -45- «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό).

Στο έργο προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης από αμίαντο με καινούργιους από πολυαιθυλένιο. Προκείτε για εξωτερικό υδραγωγείο που θα τροφοδοτεί τις δεξαμενές των Τοπικών Κοινοτήτων Στενού, Αγιωργιτίκων, Παρθενίου και Ελαιοχωρίου. Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 21.010m και θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (Φ 180, Φ 160, Φ 110, Φ 90) ονομαστικής πίεσης 16 at. (PN 16). Στο νέο δίκτυο θα τοποθετηθούν δικλείδες διακοπής και έλεγχου αεραξαγωγοί, εκκενωτές και υδρόμετρα νέου τύπου στα κεντρικά σημεία διακλάδωσης των δικτύων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ιωάννης Δημ. Κατσίρης

Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης

 

Για να δείτε την απόφαση ένταξης του έργου πατήστε εδώ.