Απαλλαγή χαρτοσήμου για τα Δημοτικά Ραδιόφωνα προτείνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018 13:02

Την απαλλαγή των δημοτικών ραδιοφώνων από τα τέλη χαρτοσήμου προτείνει με γνωμοδότηση που εξέδωσε κατά πλειοψηφία το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).

Το Συμβούλιο εξέτασε την υπόθεση της δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας του Δήμου Αθηναίων «Αθήνα 9.84», με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ», κρίνοντας ότι «ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού, αποβλέπουσα στη λειτουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού, που, σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη και τις διατάξεις που την διέπουν, ασκεί δραστηριότητες που έχουν σχέση με πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά θέματα, υπάγεται στην έννοια των «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνακολούθως, τυγχάνει υποκειμενικής απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου, παρά το γεγονός ότι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν κατονομάζονται ρητώς στη διάταξη αυτή».Ολόκληρη η γνωμοδότηση ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr