Απάντηση Στρατηγάκου για τις αμοιβές αιρετών

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019 10:30

Σε απαντητική του επιστολή, ο πρόεδρος του ΠεΣυ Πελοποννήσου, Ηλίας Στρατηγάκος, αναφέρει τα εξής:

«Απαντώντας σε σχετικά άρθρα και σχόλια για τις αμοιβές των αιρετών και για την πληρέστερη ενημέρωση σας σε ότι με αφορά:α) οι αμοιβές που αφορούν τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου σωστά αναφέρεται ότι είναι 1125 ευρώ , όμως όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι(όπως είμαι εγώ) δε δικαιούνται αυτό το ποσό και λαμβάνουν μόνο το μισθό τους ως υπάλληλοι από την Υπηρεσία τους

β) Οι πρόεδροι δεν εισπράττουν καμιά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Π.Σ. ,πράγμα που δεν ισχύει για τους άλλους περιφερειακούς συμβούλους

γ) όσο διάστημα είμαι Πρόεδρος έχω αποποιηθεί τη χρήση Υπηρεσιακού αυτοκινήτου Προέδρου .

Επομένως σε ότι με αφορά, όχι μόνο δεν είχα καμιά αμοιβή για τις υπηρεσίες μου ,αλλά αντίθετά και συνέβαλα εξ ιδίων για την κάλυψη των αρκετών εξόδων .

Δεν θα κοινοποιούσα από μόνος μου τα παραπάνω ,αλλά το πράττω μετά τα δημοσιεύματα προς γνώση των πολιτών.

Ευχαριστώ,

Ηλίας Στρατηγάκος
Πρόεδρος
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου»