Απαραίτητη συνθήκη για την Ε.Ε η επίδειξη αλληλεγγύης

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 05:53

Το ρόλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τους στόχους της συνοχής και της ανάπτυξης, συζήτησαν οι τρείς Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Απόστολος Παπαφωτίου και Ανδρέας Πουλάς, με τον καθηγητή της έδρας JeanMonnetτου Πανεπιστημίου του Duisburg-Essen, κ. Heinz-Jürgen Axt, τον ομόλογό στην ελληνική έδρα Jean Monnet, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου FriedrichNaumann στην Ελλάδα κ. MarcusKaiserκαι τους εκπροσώπους του φορέα Ευρωπαϊκή Έκφραση κ. Λεμονάκη και Γραμμένο.Η άποψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, όπως εκφράστηκε από τους τρείς Αντιπεριφερειάρχες ήταν ότι, η παρούσα κρίση μπορεί να αξιοποιηθεί ως σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος και ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τις δυνατότητες να βγει από το αδιέξοδο, με τις δικές της δυνάμεις.

Η κ. Νικολάκου στάθηκε στην ανάγκη για ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η κρίση δεν αφορά μόνο ένα κράτος, αλλά το σύνολο της Ένωσης. Ο κ. Παπαφωτίου παρουσίασε το Ευρωπαϊκό προφίλ της Περιφέρειας και τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά φόρα, όπου οι απόψεις που υιοθετούνται μετατρέπονται σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Ο κ. Πουλάς στάθηκε στη στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα, ιδίως εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Ο κ. Axtαπό την πλευρά του έθιξε πρωταρχικά το ζήτημα της ανεργίας, χωρίς την αντιμετώπιση της οποίας δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, τα ζητήματα της συνοχής και της ισόρροπης ανάπτυξης και στον πυρήνα και στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επίδειξης της αλληλεγγύης, μεταξύ των κρατών – μελών.

Ο κ. Kaiser, εκ μέρους του Ινστιτούτου, στάθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο κ. Λεμονάκης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Έκφρασης, τόνισε ότι εθνικές πολιτικές όπως αυτές εκφράζονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορούν να υιοθετηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Λιαργκόβας, τέλος, από κοινού με τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι η στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αποφέρει καρπούς, που θα ωθήσουν την αμφίδρομη ανάπτυξή τους.