Απέχει σύσσωμη η μειοψηφία του ΔΣ Γορτυνίας από τη σημερινή συνεδρίαση

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 17:48

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν συμμετέχουμε στην σημερινή συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας λόγω της συνεχιζόμενης τακτικής της δημοτικής αρχής να συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε διαφορετικές ημέρες και ώρες κάθε φορά κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου (Αρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης») και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας, που ορίζει ως ημέρα τακτικών συνεδριάσεων την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

Η τακτική αυτή, όπως και η άρνηση του Δημάρχου και του Προέδρου να υποβληθούν ερωτήσεις πρίν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, οι ελλιπείς εισηγήσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης και η προσβλητική συμπεριφορά προς τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης αποσκοπούν στην υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές.Καλούμε την δημοτική αρχή να εφαρμόσει τις διατάξεις του Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γιάννης Γιαννόπουλος

Γιώργος Δημόπουλος

Κώστας Κανελλόπουλος

Παναγιώτης Μέγας

Δημήτρης Μουρούτης

Καλλίμαχος Πυρπυρής

Δημήτρης Στρίκος

Γιάννης Τσιόγκας

Γιάννης Τσιούλος

Μιλτιάδης Λύτρας

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος

Γιώργος Παπαηλιού

Νίκος Καλογερόπουλος

Γιάννης Φράγκος

Πέτρος Ζούνης

Άγγελος Πετρόπουλος