Απαιτούνται ρυθμίσεις για τη λύση επειγόντων προβλημάτων

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 12:39

Ο βουλευτής Γ. Η. Παπαηλιού, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη σύμβαση της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής (21.6.2017), ανέφερε, μεταξύ των άλλων :

1) Χωρίς αμφιβολία, η έννοια της «τρομοκρατίας» είναι σχετική. Και αυτό διότι η οπτική υπό την οποία αντιμετωπίζονται βίαιες πράξεις με κοινωνικό-πολιτικό υπόβαθρο είναι διαφορετική, αναλόγως της θέσης και των αντιλήψεων αυτών που τις προσεγγίζουν.Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα ήταν απαραίτητο, αν και εξαιρετικά δυσχερές, να προσδιοριστεί ο όρος «τρομοκρατία».

Εν πάση περιπτώσει όμως, οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου που περιλαμβάνουν την «τρομοκρατία» ως προϋπόθεση για τη συναγωγή εννόμων συνεπειών, θα κριθούν κατά την εφαρμογή τους.

2) Δεν διαφωνώ με την άποψη ότι η νομοθέτηση, μέσω τροπολογιών, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος νομοθέτησης. Η καθημερινότητα όμως επιβάλλει ρυθμίσεις για τη λύση επειγόντων προβλημάτων που ανακύπτουν συνεχώς.

Μπορούν να περιμένουν, ενδεικτικά η ανεργία, οι δασικοί χάρτες και άλλα θέματα που ρυθμίζονται με τις συγκεκριμένες τροπολογίες ;

Η τροπολογία για τους μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών επί της ουσίας ενισχύει αυτή την κατηγορία ανέργων, με «την ένταξή τους σε προγράμματα … για απασχόληση στο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών …», οι οποίοι, στο τέλος του εργασιακού βίου τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοπορισμού.

Η τροπολογία που προβλέπει, έστω κατά 45 ημέρες, παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες είναι επιβεβλημένη, λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν στην πορεία της σχετικής διαδικασίας.