Απόφαση για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό “Παλαιολόγου”

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 09:48

Με απόφαση που υπογράφει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Τάσος Κακλαμάνος, χορηγήθηκε άδεια χρήσης δρόμου στην Λαρσινός Α.Ε, στην οδό Παλαιολόγου από την συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’ έως την συμβολή της με την οδό Τάσου Σεχιώτη, τμηματικά και κατά τις ανάγκες των εργασιών (κίνηση φορτηγών οχημάτων) προκειμένου να προβεί σε εργασίες σκυρόδεσης την Τετάρτη 26/09/2018 και από ώρα 12:00 έως 15:00.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η οδός θα παραμείνει κλειστή τις ανωτέρω ημέρες και ώρες.Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου. Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.