Απόφαση ΠΕΣΥ Πελ/σου για το μέτρο που αφορά τη Βιολογική καλλιέργεια

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017 21:48

Απόσπασμα του Πρακτικού 9, της συνεδρίασης της 26-4-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και την με αριθμό 128 ομόφωνη απόφαση του Σώματος, απέστειλε στον υπουργό ΑΑ&Τ, Ευάγγελο Αποστόλου, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥ Πελ/σου, Ηλίας Στρατηγάκος, σχετικά με το θέμα «Το μέλλον της βιολογικής καλλιέργειας στην Πελοπόννησο».

Ο κ. Στρατηγάκος επισημαίνει ότι το αίτημα των των βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορά:α. Την ακύρωση του αποτελέσματος της τρέχουσας προκήρυξης του Μέτρου 11 – Βιολογική Καλλιέργεια.

β. Την επαναπροκήρυξη του Μέτρου αυτού, το συντομότερο, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό του υπάρχοντος και με σαφή κριτήρια αξιολόγησης, που να είναι περισσότερα του ενός.

γ. Την κατανομή των διαθέσιμων πόρων κατά Περιφέρεια, με βάση το ιστορικό προηγούμενο κάθε Περιφέρειας, ώστε να διαφυλάσσεται και ο καλλιεργητικός χαρακτήρας τους.

Διαβάστε τί γράφει το απόσπασμα του πρακτικού