Αποσύρθηκε το θέμα της συγκρότησης Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 00:43

 

Δεν λήφθηκε τελικά καμία απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρίπολης.Από τη στιγμή που δεν ήταν παρών ο Δήμαρχος και το θέμα δεν ήταν επείγον, ο Νίκος Τσιαμούλος ζήτησε να αποσυρθεί κάτι που έγινε αμέσως αποδεκτό από το σώμα.

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.