Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 08:56

Αλλαγή και στην Αστυνομική Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος

Μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, υπό την Προεδρία του νέου Αρχηγού,
Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, αποστρατεύτηκαν, κρίνοντες ως ευδόκιμα τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους:O αντιστράτηγος Κώστας Μιχαιρίνας, (ήταν επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος) στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου γενικού επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

Και ο υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος (υπηρετεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου), που προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικής θέσης και του απενεμήθη ο ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχε. Ο κ. Κυριακόπουλος θα αποστρατευθεί εντός 30 ημερών.

Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι αντικαταστάτες τους, ενώ αναμένονται οι κρίσεις των ταξιάρχων.