Άρειος Πάγος | Στο Δεκάζειο Γηροκομείο Τρίπολης τα χρήματα του κληροδοτήματος “Παλαμήδη”

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 11:48

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐνημερώνει τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὅτι ἡ προσπάθεια πού κατεβλήθει ἐπί ἐτῶν διά τήν δίκαια διάθεση τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ» διά τήν ἀνέγερση Γηροκομείου στή Μεγαλόπολη δέν εἶχε τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα.

Μετά ἀπό μακροχρόνια διεκδίκηση τοῦ ποσοῦ μέσω δικαστικῆς ὁδοῦ, μέ τελευταῖα τήν προσφυγή ἐκ μέρους της Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἄρειο Πάγο, τό δικαστήριο ἀποφάνθηκε γά τήν διάθεση τοῦ ποσοῦ στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο Τρίπολης.Ἡ ἐξέλιξη αὐτή πικραίνει ὅλους μας πού πιστεύουμε καί θέλουμε ἡ Μεγαλόπολη νά ἀναπτύσσεται καί νά μεγαλώνει καί ὄχι νά συρρικνώνεται ἔτσι περαιτέρω.

Τό ἔργο τοῦ Γηροκομείου πρέπει νά γίνει γιά τήν κάλυψη τῆς ἀνάγκης περιθάλψεως τῶν ἡλικιωμένων τῆς περιοχῆς μας.

Ἀποτελεῖ πραγματική ἀνάγκη γιά τήν κοινωνία.

Ἡ Ἐκκλησία, ὁ Δῆμος καί ἄλλοι φορεῖς ἤδη ἀναζητοῦμε  λύση περί τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου γιά τήν πόλη μας.

Καί πιστεύουμε ὅτι μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά βρεθεῖ λύση καί θά χαροῦμε ὅλοι μας τό ἔργο αὐτό.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

(Ανακοίνωση)