Αρκάδες Ολυμπιονίκες στην Αρχαιότητα – Ancient Arkadian Olympic Champions

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021 22:54
ΦΩΤΟ: ''ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ'' του Μενέλαου Α. Χρόνη.

Σύμπασα η ανθρωπότητα αναγνωρίζει ότι οι Αρχαίοι Έλληνες λάτρεψαν τον αθλητισμό και κατανόησαν την τεράστια σημασία του. Πίστεψαν ότι ο αθλητισμός είναι αξία. Προσφέρει υγεία, ομορφιά, αρετή και απευθύνεται στο τρίπτυχο του ανθρώπου: σώμα, πνεύμα, ψυχή. Στην αρχαιότητα ο νους και το σώμα είχαν μια αλληλένδετη αρμονική σχέση.

Οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες στην Αρχαιότητα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Ολυμπία.Οι πόλεις της Αρκαδίας έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό όπως συμπεραίνεται από το μεγάλο αριθμό Ολυμπιακών νικών που κατέκτησαν οι αθλητές τους.

Στην Τεγέα στη σημαντικότερη πόλη της Αρκαδίας διοργανώνονταν δυο αγώνες, τα «Αλεαία» και τα «Αλώτια». Στην Μαντινεία γίνονταν τα «Αντινόεια».

Η αρχαιότερη και μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Αρκαδίας ήταν τα «Λύκαια»  που γίνονταν στο όρος Λύκαιο.

Η Αρκαδία ανέδειξε πολλούς Ολυμπιονίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαιότητα. Έχουμε στοιχεία για περισσότερες από πενήντα νίκες ενώ σίγουρα χάθηκαν πολλά άλλα ονόματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες πρωτιές των Αρκάδων ολυμπιονικών επιτεύχθηκαν στα βαριά αθλήματα ( πάλη, πυγμαχία, παγκράτιο ) και μάλιστα σε συχνότητα που δεν απαντά σε καμία άλλη περιοχή. Φαίνεται ότι αγαπούσαν τα αγωνίσματα της παλαίστρας και τα καλλιεργούσαν με μεγάλη φροντίδα, μια και οι νίκες σ΄αυτά τα αγωνίσματα ήταν δυσκολότερες, λόγω του τεχνικού χαρακτήρα τους. Η μελέτη του σχετικού πίνακα δείχνει, ακόμη, ότι οι περισσότερες διακρίσεις ήρθαν στην κατηγορία των παίδων, δηλωτικό του ενδιαφέροντος των κοινωνιών των αρκαδικών πόλεων για τη συστηματική άσκηση των νέων. Εντυπωσιακή είναι και η παντελής απουσία νικητών στα ιππικά και αρματοδρομικά αγωνίσματα, που πρέπει να αποδοθεί στη φτώχεια της χώρας τους.

 

Ancient Arkadian Olympic Champions

People from all over the world recognize the fact that the Ancient Greeks worshiped athletics and were aware of its significant value.  They believed that athletics was a virtue, and that it offered health, beauty, virtue and was directed towards the three human qualities, body, mind, and spirit.  In Ancient Greece the mind and the body held an inseparable harmonic relationship.

In Ancient Greece, the most important athletic games were the Olympic Games that were held every four years at Olympia, Greece.  From the many Olympic Champions that were from Arkadia, it has been discovered that the cities of Arkadia showed special interest for athletics.

In Tegea, Arkadia’s greatest city of ancient times, two important athletic competitions were organized, “Aleaia” and “Alotia”.  In Mantinia, another city of Arkadia, the “Antinoeia” athletic competition was organized.  However, the most ancient and greatest of all athletic celebrations of Arkadia were the “Leekaia”, that were held on the Mountain of “Leekaio”.

ΦΩΤΟ: ”ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ” του Μενέλαου Α. Χρόνη.

In Ancient Greece, there were many Olympic champions of Arkadian origin.  Researchers have found evidence of more than fifty Arkadian Olympic champions; however, it is believed that many more have been lost.

It is a characteristic fact that most of the victories of the Arkadian Olympic champions were in the competitions involving skill and strength such as, wrestling, boxing, and pankration (Greek Martial Arts).  Researchers have found that the Arkadians excelled in these athletic events more than other athletes from other areas of Greece.  This shows that they loved these events more than the others and that they cultivated them with great care, since being victorious at these events required greater technical skills.

By studying the chart below, we find that teenage athletes held most of the Arkadian victories.  This is evidence of the Arkadians’ interest in the development of athletics at a very young age.  From the chart, we are also able to notice a socio-economic fact, which is, because the Arkadians were mainly poor mountainous people, they were not able to take part in the chariot races and equestrian competitions.  These competitions were mostly for the wealthy athletes because of the cost involved in possessing and maintaining the animals and equipment needed.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
OLYMPIANS  OF  ARKADIA  TABLE

Ολυμπιάδα Olympiad

Έτος  π.Χ.
Year B.C
Όνομα
Name

Άθλημα
Sport

52 572 Αρριχίων Φιγαλεύς Areheon Fegileys Παγκράτιο

Pankration

53 568 Αρριχίων Φιγαλεύς

Areheon Fegileys

Παγκράτιο

Pankration

54 564 Αρριχίων Φιγαλεύς

Areheon Fegileys

Παγκράτιο

Pankration

65 520 Δαμάρητος Ηραιεύς

Damaretos Ereys

Οπλίτης δρόμος

Soldier Races

66 516 Δαμάρητος Ηραιεύς

Damaretos Ereys

Οπλίτης δρόμος

Soldier Races

70 500 Αγαμήτωρ Μαντινεύς

Agametor Manteneys

Πυγμή παιδων

Youth Boxing

74 484 Δρομεύς Στυμφάλιος

Dromeys Stemfalios

Δόλιχος

Dolihos Race

74 484 Επικράδιος Μαντινεύς

Epekradios Manteneys

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

74 484 Θεόπομπος  Α΄ Ηραιεύς

Theopobos  A΄ Ereys

Πένταθλο

Pentathlon

75 480 Δρομεύς Στυμφάλιος

Dromeys  Stemfalios

Δόλιχος

Dolihos Race

75 480 Θεόπομπος Α΄Ηραιεύς

Theopobos  A΄ Ereys

Πένταθλο

Pentathlon

75 480 Δρομεύς Μαντινεύς

Dromeys Manteneys

Παγκράτιο

Pankration

75 480 …φάνης Ηραιεύς

…Fanes Ereys

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

77 472 Τέλλων Ορευσθεύς

Talon Oreysthes

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

78 468 …ημος Παρράσιος

…Emos Parasios

Πάλη παίδων

Youth Wrestling

79 464 Εφουδίων Μαινάλιος

Afudeon Menalios

Παγκράτιο

Pankration

79 464 Πύθαρχος Μαντινεύς

Petharhos Manteneys

Στάδιο παίδων

Youth Stadium Races

79 464 Πρωτόλαος Μαντινεύς

Protolaos Manteneys

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

80 460 Κυνίσκος Μαντινεύς

Keneskos Manteneys

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

80 460 Αλεξίβιος Ηραιεύς

Alexeveos Ereys

Πένταθλο

Pentathlon

81 456 Ενατίων Αρκάς

Enateon Arkas

Στάδιο παίδων

Youth Stadium Races

85 440 Γνάθων Διπαιεύς

Gnathon Depeys

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

85 440 Θεόπομπος Β΄Ηραιεύς

Theopobos B΄ Ereys

Πάλη

Wrestling

86 436 Θεόπομπος Β΄Ηραιεύς

Theopobos B΄Ereys

Πάλη

Wrestling

86 436 Φίλιππος Αζάν

Felepos Azan

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

90 420 Ανδροσθένης Μαινάλιος

Androsthenes Menalios

Παγκράτιο

Pankration

91 416 Ανδροσθένης Μαινάλιος

Androsthenes Menalios

Παγκράτιο

Pankration

91 416 Νικόστρατος Ηραιεύς

Nekostratos Ereys

Πάλη παίδων

Youth Wrestling

95 400 Ευθυμένης Μαινάλιος

Eythemenes Menaleos

Πάλη παίδων

Youth Wrestling

95 400 Δάμαρχος Παρράσιος

Damarxos Parasios

Πυγμή

Boxing

96 396 Νεολαϊδας Φενεάτης

Neolaedas Feneates

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

97 392 Ευθυμένης Μαινάλιος

Euthemenes Menalios

Πάλη

Wrestling

99 384 Δαμοξενίδας Μαινάλιος

Damoxenedas

Menaleos

Πυγμή

Boxing

99 384 Άλκετος Κλειτόριος

Alketos Kletoreos

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

100 380 Ναρυκίδας Φιγαλεύς

Narekedas Fegaleys

Πάλη

Wrestling

102 372 Ξενοκλής Μαινάλιος

Xenokles Menaleos

Πάλη παίδων

Youth Wrestling

102 372 Κριτόδαμος Κλειτόριος

Kretodamos  Kletoreos

Πυγμή παίδων

Youth Boxing

 

102 372 Λυκίνος Ηραιεύς

Lekenos Ereys

Στάδιο παίδων

Youth Stadium Races

102 372 2 Μεθυδριείς

2 Methedres

Σε άγνωστα αγωνίσματα

Unknown Events

1 336 Κλεόμαντις Κλειτόριος

Kleomantes  kletoreos

Στάδιο

Stadium Races

118 308 Απολλωνίδης Τεγεάτης

Apolonedes Tegeates

Στάδιο

Stadium Races

121 296 Τίμαρχος Μαντινεύς

Temarhos Manteneys

Πένταθλο

Pentathlon

143 208 Δαμάτριος Τεγεάτης

Damarteos Tegeates

Δόλιχος

Dolihos Races

148 188 Ακεσίλας Μεγαλοπολίτης

Akeselas Megalopoletes

Στάδιο

Stadium Races

165 120 Αγήσαρχος Αρκάς

Agesarhos Arkas

Πυγμή

Boxing

Σε άγνωστη χρονολογία Ιάσιος Τεγεάτης σε ιππικό αγώνισμα
At an unknown time period, Iasios Tegeates in the equestrian event

 

ΠΗΓΗ:  ”ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ” του Μενέλαου Α. Χρόνη.
SOURCE: ”OLYMPIC GAMES – PELLOPONNISOS – AT THE STADIUM OF DOXAS”, by Menelaou A. Hroni.

Μάριος Τσέλλος (Φοιτητής στο Southern Maine Community College στο τμήμα Sports Management).
Marios Tsielos (Student at Southern Maine Community College, majoring in Sports management).