Αρκαδία- Κορωνοϊός| Οδηγίες πρόληψης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πισίνες

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 10:51

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας ,εξέδωσε δελτία τύπου, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία της Δημόσιας Υγείας εν όψει της πιθανής ύπαρξης ιογενούς λοίμωξης από το νέο κορωνοιό , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και οι υπεύθυνοι λειτουργίας εγκαταστάσεων κολυμβητικών δεξαμενών.

Αναλυτικά:Ενημερώνονται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία της Δημόσιας Υγείας εν όψει της πιθανής ύπαρξης ιογενούς λοίμωξης από το νέο κορωνοιό (COVID-19) ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/οικ. 14222/28-02-2020 Εγκύκλιο εντατικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα:

 Όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

 Πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων.

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να φροντίζουν:
– να πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας          αποθήκευσης, μεταφοράς και προσφοράς.
– να διασφαλίζεται ή υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται
– να φροντίζουν για τα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης –
μυοκτονίας της επιχείρισης καθώς και την υγιεινή και εκπαίδευση του προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και στο τηλέφωνο Ε.Ο.Δ.Υ. 210-5212054.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης:

Ενημερώνονται οι υπεύθυνοι λειτουργίας εγκαταστάσεων κολυμβητικών δεξαμενών για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών για λόγους προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας αλλά και της υγείας των λουόμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. Δ1δ/Γ.Π.οικ 14947/04-03-2020 ΑΔΑ: ( ΨΦΓ3465ΦΥΟ-ΩΞΩ)εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας “λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές”

Ειδικότερα :
1.Την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής των χώρων των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτοί αναφέρονται στην ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (SARS-CoV-2) στις εγκαταστάσεις των εξώστες θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποδυτήρια, νιπτήρες, κρήνες)
2.Την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες, η συχνότητα των οποίων συνιστάται να διπλασιασθεί (2) δείγματα τουλάχιστον ανά εβδομάδα) για τη χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών
3. Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών που θα πρέπει να
ανανεώνεται συνεχώς καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Ηανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.
4. Την απολύμανση του νερού σε αυτές, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις
λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Τη μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών η οποία θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
6. Την αυστηρή καθαριότητα και το σχολαστικό καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ