ΜΠΕ για τη διασύνδεση Πελοπόννησος – Κρήτη

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 11:32

Η διασύνδεση με υποβρύχιο καλώδιο εναλλασσομένου ρεύματος, που θα συνδέει τη Κρήτη με τη Πελοπόννησο θα έχει άμεσα οικονομικά οφέλη (χρήση μαζούτ – diesel, κλπ), αναβαθμίζεται σε σημαντικό βαθμό η ασφάλεια και επάρκεια εφοδιασμού και η αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, μειώνεται σχεδόν στο μισό η χρέωση των ΥΚΩ στα τιμολόγια που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές της χώρας αντί τον κρατικό προϋπολογισμό όπως γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Επίσης ενισχύεται η προοπτική του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολη.

Η διασύνδεση αυτή έχει περάσει από «σαράντα κύματα» εδώ και πολλά χρόνια όπως γενικότερα όλες οι βασικές διασυνδέσεις των νησιών με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας επ’ ωφελεία ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.Σχετικά με την συζητούμενη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου έχουμε να παρατηρήσουμε ελλείψεις στην ίδια την μελέτη με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας και της περιοχής του Μαλέα ως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό των επιλογών του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή του έργου στην Περιοχή της Νότιας Λακωνίας. Και πιο συγκεκριμένα:

• Δεν έχουν εξεταστεί άλλες εναλλακτικές επιλογές σημείων διασύνδεσης στην Νότια Λακωνία όπως το σημείο βόρεια της πόλης της Μονεμβασίας που αποτελούσε πρόταση σε παλαιότερη μελέτη ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ-ΡΑΕ και του ΕΜΠ η οποία είναι και πλησιέστερα στον Υποσταθμό των Μολάων και θα είχε αποφευχθεί η όδευση σχεδόν σε όλο το μήκος της περιοχής του Μαλέα.

• Η κατασκευή πυλώνων υψηλής τάσης στην περιοχή Μονεμβασίας – Μαλέα διαπερνά τόπους και περιοχές παρθένες και ανέγγιχτες από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, ορισμένες από αυτές προστατευόμενες που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, ή από περιοχές ήπιας αγροτικής ανάπτυξης, και φυσικά διαπερνούν και θα υποβαθμίζουν ένα φυσικό τοπίο που περιβάλλει τοποθεσίες με τεράστια πολιτιστική και ιστορική αξία (όπως το απολιθωμένο δάσος του Μαλέα, η Μονεμβασία κλπ).
Η λύση που επιλέγεται αποτελεί αναμφισβήτητα επέμβαση που θα προκαλέσει σαφή και έντονη αλλοίωση του χαρακτήρα του τοπίου και των φυσικών του χαρακτηριστικών.

• Δεν μελετήθηκε εναλλακτική λύση ακόμη και στην συγκεκριμένη όδευση μετά τον Υ/Σ των Μολάων για υπογειοποίηση των Γ.Μ. και έχει επιλεγεί η κατασκευή εναέριας Γ.Μ., με πυλώνες υψηλής τάσης, η οποία θα διατρέχει για απόσταση 44 χιλιομέτρων ολόκληρη τη περιοχή Μονεμβασίας – Μαλέα.

• Στην περιοχή των Χανίων από το σημείο προσαιγιάλωσης των καλωδίων μέχρι τον Υ/Σ Χανίων και για μήκος 34 χιλιομέτρων έχει επιλεγεί η όδευση με υπόγεια καλώδια που είναι φυσικό ότι έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες της περιοχής.

Για τους παραπάνω λόγους ως «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» καταψηφίζουμε την ΜΠΕ.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος