Μπορεί να είναι παραταξιακός ο Συμπαραστάτης του Πολίτη;

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 06:14
Έξι μήνες από την πρώτη απόπειρα εκλογής του “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης” για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Οκτώβριο του 2014, και αφού υπήρξαν τρεις άκαρπες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξελέγη ο κ. Γιώργος Μπουλούκος στη θέση αυτή, για δεύτερη θητεία, οριακά με τους 34 ψήφους που ορίζει ο Νόμος, ενώ 5 ήταν απόντες και υπήρξαν 12 αποχές.

Όπως σημείωσα και στην τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκ μέρους της “Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία – Πράξη Ανάπτυξης”, κατά τη διαδικασία εκλογής “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, η διαφωνία μας αφορούσε καθαρά την συμμετοχή του κ. Γ. Μπουλούκου και στις δυο προεκλογικές περιόδους για την αιρετή περιφέρεια, την ενεργή συμμετοχή στην παράταξη του κ. Τατούλη “Νέα Πελοπόννησος”. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε την επάρκεια, την αρτιότητα, ή την ικανότητά του, να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο, στον οποίο επανεκλέχθηκε.
Έχουμε όμως κάθε λόγο να θεωρούμε ότι ο κ. Μπουλούκος δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, καθώς είναι στενά συνδεδεμένος με το συνδυασμό του Π. Τατούλη “Νέα Πελοπόννησος, τον οποίον υπηρέτησε πιστά, σε καίρια μάλιστα θέση προεκλογικά, καθώς υπήρξε εκπρόσωπος Τύπου.
Πώς μπορεί άραγε αυτός που υπηρέτησε την παράταξη, η οποία αποτελεί την περιφερειακή αρχή να ανταποκριθεί στον ρόλο του “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και το συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι σε (πιθανές) αυθαιρεσίες της Περιφέρειας;
Το άρθρο 179 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) στην παρ. 2 αναφέρει: «Ο περιφερειακός συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους διοικούμενους».
Δεν έχει απολέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, όταν από  εκπρόσωπος Τύπου του Π. Τατούλη και της παράταξής του “Νέα Πελοπόννησος”, βρίσκεται  στη συγκεκριμένη θέση, αφού μάλιστα χρειάστηκαν 6 μήνες από την πρώτη απόπειρα και 4 ψηφοφορίες για την εκλογή του; Και όταν μάλιστα υποστηρίζεται φανερά και εκλέγεται στην ουσία –αφού οι ψήφοι της πλειοψηφίας δεν επαρκούν- με τις ψήφους συμβούλων που δεν ανήκουν στο Δημοκρατικό Τόξο και (κυρίως) καταψηφίζεται από τους άλλους συνδυασμούς των μειοψηφιών, με μια μόνο εξαίρεση.
Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες εκλογής και το αδιαμφισβήτητο ιστορικό ταύτισής του με την παράταξη του Περιφερειάρχη, υπάρχουν τα ηθικά ερείσματα για τον “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης” να επιτελέσει απρόσκοπτα το καθήκον του και να ανταποκριθεί στο ρόλο του, προς υπεράσπιση των πολιτών και των Επιχειρήσεων όπως αναφέρει ο τίτλος και προβλέπει ο Νόμος;
Πόσους άραγε μπορεί να πείσει γι’ αυτό;
 Καλαμάτα 13-05-2015
Με τιμή
Παναγιώτης Αλευράς
Περιφερειακός Σύμβουλος -Πρ. Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε.Μεσσηνίας