Χειροτονία διακόνου στον Ι.Ν. Νεομάρτυρα Παύλου από το Μητροπολίτη κ. Αλέξανδρο

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 21:21

Τήν Κυριακή 18ῃ Φεβρουαρίου 2018 ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά λειτουργήσῃ εἰς τόν προσκυνηματικόν  Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου Τριπόλεως καί κατά τήν διάρκειαν τῆς θείας Λειτουργίας θά χειροτονήσῃ εἰς Διάκονον τόν κ. Παναγιώτην  Δημητρακόπουλον.

Καλεῖσθε νά συμμετάσχετε εἰς τήν τέλεσιν τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Μυστηρίων διά νά συμπροσευχηθοῦμε διά τήν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν καί διά τήν κατά Θεόν προκοπήν τοῦ χειροτονηθησομένου ἀδελφοῦ μας