Χωρίς περιφορά ο Επιτάφιος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης (vid,ph)

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018 18:55

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ,
κατετέθης Χριστέ,
καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις;
πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς;
τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ,
καὶ τοῦ ᾅδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾶς.Μεγαλύνομέν σε,
Ἰησοῦ Βασιλεῦ,
καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου,
δι’ ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

Μεγάλη Παρασκευή και στην Τρίπολη τηρήθηκε η παράδοση με τις Ακολουθίες του Επιταφίου να ξεκινούν από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, στις 3:30 το μεσημέρι.

Την Ακολουθία τέλεσε και φέτος ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.Αλέξανδρος , στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, συνοδευόμενος από ιερείς και την παρακολούθησαν αρκετοί πιστοί καθώς και αιρετοί, ενώ το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος της Τρίπολης Δημήτρης Παυλής.

Λόγω καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου στον εξωτερικό χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

Επιτάφιος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης