Χωρίς τους παραγωγούς της Αργολίδας και της Σπάρτης οι λαϊκές αγορές στην Τρίπολη

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 12:30

Η απόφαση για ολικό lockdown σε Αργολίδα και Δήμο Σπάρτης, φέρνει αλλαγές και στις λαϊκές αγορές στην Τρίπολη…

Πιο συγκεκριμένα όπως μας ενημέρωσε και ο Αντιδήμαρχος κ.Κανελλοπουλος, οι παραγωγοί από Αργολίδα και Δήμο Σπάρτης δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και έτσι δεν θα μπορούν να είναι στις λαϊκές αγορές της Τρίπολης, οι οποίες θα λειτουργήσουν κανονικά με την συμμετοχή των υπόλοιπων παραγωγών.Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. Δία/Γ. Π.οικ. 2333 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5318/2021) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς τον κορωνοϊού COVID-19″

β) Την με αριθ. Δ1αΙΓΠ.οικ. 2331 ΚΥΑ (ΦΕΚ 541Β/2021) ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”

O Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δραστηριοποιούμενος στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου, οι οποίοι προέρχονται από την Π.Ε. Αργολίδας και από το Δήμο Σπάρτης να μην προσέλ0ονν στις λαϊκές αγορές της 16ης/1/2021. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα παράβαση των ανωτέρω, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και πρόστιμα στους παραβάτες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ