Δ.Γορτυνίας | Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο-Οικονομική Επιτροπή

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 19:53

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, με τα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αίτηση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της απόφασης ένταξης του Δήμου Γορτυνίας στο
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας» έως 31 – 12 – 2020.
2. Αίτηση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της απόφασης ένταξης του Δήμου Γορτυνίας στο
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Γορτυνίας» έως 31 – 12 – 2020.
3. Αίτηση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της απόφασης ένταξης του Δήμου Γορτυνίας στο
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας» έως 31 – 12 – 2020.
4. Έγκριση ένταξης και της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β’ Δράση.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γορτυνίας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση
της πράξης «Υποστήριξη στην υλοποίηση μελετών του Δήμου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας στο
Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ – Β’ Δράση», που
εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής.
6. Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ για την συνέχιση
λειτουργίας γραφείων Ανταποκριτών.
7. Ένταξη πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή Ευθύνης την Π.Ε. Αρκαδίας με Κωδικό ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2015-2020»
8. Αιτήματα μαθητών – συλλόγων σχολείων Δήμου Γορτυνίας για την ενίσχυση εκπαιδευτικών επισκέψεων.
9. Αίτημα Συλλόγου Βαλτεσινίκου «Χορεσίβιος» για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης μαθητών στα πλαίσια των δράσεών του.
10. Αίτημα Νικολόπουλου Κων/νου για αναγνώριση και απόδοση δαπάνης αποκατάστασης βλάβης δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Βυζικίου.
11. Αίτημα κατοίκων Βυτίνας για έγκριση εργασιών διευθέτησης ομβρίων με δαπάνη τους.
12. Αίτημα Κοκκαλιάρη Παναγιώτη και Δημητρίου για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην Βυτίνα και διευθέτηση ομβρίων.
13. Αίτημα για βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Σέρβου – Αράπηδες – Κοκκινοράχη.
14. Έγκριση εργασιών συντήρησης δημοτικού ρολογιού Δημητσάνας με δαπάνη ιδιωτών.
15. Αίτημα προς το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα για παραχώρηση κτιρίου για την δημιουργία Μουσείου Μελισσοκομίας στην Βυτίνα.
16. Ηλεκτροδότηση Δημαρχείου Τροπαίων.
17. Έγκριση ηλεκτροδότησης μνημείου υλοτόμων στην Τ.Κ. Βυτίνας.
18. Ανακαίνιση Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Βυτίνας.
19. Ορισμός μελών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
20. Υλοτόμηση δέντρων σε Τοπικές Κοινότητες.
21. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Βοδίνο προς Βιδώνι».
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Βοδινό προς
Βιδώνι».
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Σύρνα –
Παναγιά».
24. Φιλοξενία προσκόπων 3ο σύστημα Πάτρας, Ναυτοπροσκόπων Π. Φαλήρου και 3ου συστήματος Αγίας Παρασκευής Αττικής.
25. Έγκριση χρήσης δημοτικού χώρου πλατείας Βυτίνας από τον Σύλλογο Γονέων μαθητών
Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας.
26. Έγκριση αιτήματος συλλόγου «Λάδωνας» για χρήση δημοτικών χώρων στην Κοινότητα
Τροπαίων για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικου χωριού.
27. Παραχώρηση αίθουσας στην Κοινότητα Λαγκαδίων για χρήση συλλόγου «Αετοί Γορτυνίας» (διεξαγωγή μαθημάτων πολεμικών τεχνών).
28. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας για την ίδρυση ΕΠΑΛ Γορτυνίας.
29. Ορισμός υπολόγων για την διαδικασία πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδος του έργου: “Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου”.
30. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
31. Σύναψη σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
συναλλαγών.
32. Ορισμός εκπροσώπων στο Ίδρυμα Υποτροφιών Τρύφωνα Ασημακόπουλου.
33. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Γορτυνίας.
34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠρόσκλησηΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Κατακύρωση της σύμβασης του έργου: “Επέκταση αγωγών oμβρίων στην Τ.Κ. Δημητσάνας”.
2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου: “Επισκευή υδροσυλλογής Βουρλάγκαδου Τ.Κ Ζάτουνας”.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της προμήθειας: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας”.
4. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της αριθ. 71/2019 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία Πράξη αφορά τονπροληπτικό έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας».
5. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης για δημοτικό ακίνητο στα Μαγούλιανα.
6. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του υπαλλήλου Γεώργιου Παπαπέτρου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 08/04/2020.
7. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
1. Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 του Κληροδοτήματος Βασιλείου Λαγάνη (Τ.Κ. Ζάτουνας).
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
1. Έγκριση απολογισμών οικ. ετών 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 του Κληροδοτήματος Κων/νου Κωνσταντόπουλου (Τ.Κ. Ζάτουνας).
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Θεοκτίστου που τηρείται στην ALPHA BANK.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την : “Προμήθεια συστήματος ελέγχου και τηλεχειρισμού αντλιοστασίου ύδατος».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας