Το Δήμο Μεγαλόπολης δείχνει η αρχαιολογία για την απόλυση εργαζομένων και την εμπλοκή στις εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο

Τρίτη, 7 Ιούνιος 2016 20:25

Τι αποφάσισε στην σημερινή συνεδρίασή της η επιτροπή παρακολούθησης του λιγνιτόσημου για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου

Τι συνέβη και η διαδικασία θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν νομικά τα δεδουλευμένα τους.

Αναζητήσαμε το Δήμαρχο Μεγαλόπολης αλλά δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί του

11 εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας στο έργο “Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης οδηγήθηκαν σε λύση της σύμβασής τους με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας Άννα Καραπαναγιώτου  (δείτε την απόφαση εδώ) η λύση της σύμβασης εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης δεν ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία για την εγκυρότητα της προγραμματικής σύμβασης.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας να μην μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και για να μην αυξάνεται το οφειλόμενο ποσό προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων στη λύση της σύμβασης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σταματούν οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν δύο μήνες περίπου.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει ο Δήμος δεν έστειλε την προγραμματική σύμβαση για τον απαιτούμενο προσυμβατικό έλεγχο και έτσι προκλήθηκε το όλο πρόβλημα.

Τι αποφασίστηκε στην σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του λιγνιτόσημου

Στη σημερινή εξάλλου συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του λιγνιτόσημου αποφασίστηκε μετά και τις νέες εξελίξεις να εγγραφεί το ποσό των 425χιλιάδων ευρώ (ποσό που έχει μείνει από τη σύμβαση των 500 χιλιάδων ευρώ, έχουν δαπανηθεί 75 χιλιάδες ευρώ) στο 4ο ΕΑΠ ως συνεχιζόμενο έργο του 3ου ΕΑΠ. Αυτό σημαίνει πως η όλη διαδικασία θα εκκινηθεί από την αρχή, με την υπογραφή νέας σύμβασης και γενικά τις ενέργειες που απαιτούνται για να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης με φορέα υλοποίησης του έργου την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Αυτό όμως σημαίνει πως θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος.

Να σημειώσουμε πως προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο Μεγαλόπολης για να έχουμε και την άποψη του Δήμου στο όλο θέμα που έχει προκληθεί αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του.