Δ.Μεγαλόπολης: Έχουμε δώσει αγώνα ώστε το λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης να κατοχυρώσει όσα δικαιούται για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβασή του στην μεταλιγνιτική εποχή

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020 15:00

Ο Δήμος Μεγαλόπολης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δηλώνει τα εξής:

Κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα,  στις 30 Νοεμβρίου 2020 έγινε τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος, με αντικείμενο τον γεωγραφικό προσδιορισμό του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.Τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης συνιστούν ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής των οικονομικών ενισχύσεων που αναμένονται να δοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, αποκλειστικά στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση.

Ο κ. Δήμαρχος Μεγαλόπολης, εισηγούμενος το θέμα, διατύπωσε με τεκμηριωμένο τρόπο την αυτονόητη και πάγια θέση της τοπικής κοινωνίας μας ότι το λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης αποτελεί τον αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο γεωγραφικό χώρο στην Πελοπόννησο, όπου επηρεάζεται απόλυτα από την απολιγνιτοποίηση και, ως εκ τούτου, το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης δε μπορεί παρά να συμπίπτει με αυτό το χώρο, χωρίς οποιαδήποτε περεταίρω διεύρυνση.

Από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, τόσο ο κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ίδιες θέσεις, γεγονός που πρόκειται να αποτυπωθεί και στη σχετική πρόταση που θα κατατεθεί προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Ως Δημοτική Αρχή, εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε στην τηλεδιάσκεψη και  αναμένουμε να υιοθετηθεί ως έχει από την Πολιτεία, στο πλαίσιο της υποβολής της οριστικής πρότασης που θα κατατεθεί προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έως σήμερα έχουμε δώσει αγώνα ώστε το λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης να κατοχυρώσει όσα δικαιούται προκειμένου να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβασή του στην μεταλιγνιτική εποχή.

Αυτός ο αγώνας πιστεύουμε ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα.