Δ.Τρίπολης| Άδεια χρήσης δρόμου λόγω μετακόμισης ιδιώτη

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 15:01

Χορηγούμε στην κα Ζλαχάνη Νικολέττα, άδεια χρήσης δρόμου, με
διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Ομήρων 26, από τη συμβολή της με την οδό
Ομήρων έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλη Βαλή, την Πέμπτη 22-08-
2019 και κατά τις ώρες 11.00 έως 17.00, προκειμένου να σταθμεύσει
ανυψωτικό μηχάνημα για την πραγματοποίηση μετακόμισης.Εναλλακτικά, σε
περίπτωση αναβολής, η μετακόμιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25-08-
2019 και κατά τις ώρες 11.00 έως 17.00.
Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη
του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ