Δ.Τρίπολης | Άδεια χρήσης δρόμου στο κέντρο της πόλης

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 13:32

Ο Δ.Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση άδειας χρήσης δρόμου:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ
Χορηγούμε στην κα. Ζαραφέτα Αικατερίνη , άδεια χρήσης δρόμου, με
διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Αποστολοπούλου 2, από τη συμβολή της με
την οδό Δαρειώτου έως την συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη, την Δευτέρα
01-07-2019 μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.30, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν εγκαίνια καταστήματος. . – „
Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη
του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιοι
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σΚόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ