Δ. Τρίπολης | Αιτήσεις από τους πληγέντες της πρόσφατης πλημμύρας για καταγραφή ζημιών

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 16:38

Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση όσων επλήγησαν από την πλημμύρα στις 5-2-2019, σχετικά με απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσυσκευής, (αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών α’κατοικίας- ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.01- ΦΕΚ 1185/Β/01 παρ 12 εδ.3°),

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 18-2-2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση

2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017

3. ΕΙ φορολογικού έτους 2017

4. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%-50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα ΕΙ και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ