Δ.Τρίπολης| Αιτήσεις για αποζημίωση-αντικατάσταση της οικοσυσκευής λόγω πλημμυρών

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 14:12

Ο Δήμος Τρίπολης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 19/6/2019, για αντικατάσταση της οικοσυσκευής αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών Α’ κατοικίας. (ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.0Ι (ΦΕΚ 1185Β/01 παρ 12), καλεί τούς ενδιαφερόμενους να προσκομίσούν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 18/7/2019 στο πρωτόκολλο τον Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες τον Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:Ι . Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση

2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 ή 2018

3. Ε 1 φορολογικού έτους 2017 ή 2018

4. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

8. Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ( πλήρη κυριότητα 50%-50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δυο.

Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 καιΕ9 τον επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση τον που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ