Δ.Βόρειας Κυνουρίας | Ανασυγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης λόγω αδιαφορίας φορέων της Αρκαδίας

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 14:30

Σε ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε με εισήγηση του Δημάρχου Παναγιώτη Μαντά ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Ο λόγος, όπως φαίνεται και από το πρακτικό της συνεδρίασης, η αδιαφορία φορέων της Αρκαδίας να στείλουν εκπροσώπους στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.Έτσι υπήρξε αντικατάσταση εκπροσώπων φορέων, αν και όπως ανέφερε ο πρώην Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Μανώλης Σκαντζός “Στα οκτώ χρόνια, όποτε συγκλήθηκε η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τροµάζαµε να µαζέψουµε το 15ο
µέλος για να έχουµε απαρτία. Αυτό έχω να πω σε απάντηση στους κυρίους”. 

Δείτε την απόφαση εδώ