Δ.Βόρειας Κυνουρίας | Δεύτερη εξαπόλυση εντόμου για τη σφήκα της καστανιάς (ph)

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 14:26

Στα πλαίσια της καλύτερης εξάπλωσης και αποτελεσματικότητας του θηρευτή Torymus sinensis στις καστανοπεριοχές του Δήμου μας, η νέα δημοτική αρχή υλοποίησε τη δέσμευσή της για έμπρακτη στήριξη, της καστανοκαλλιέργειας και των καστανοπαραγωγών οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα της αγροτικής παραγωγής του Δήμου μας.Ο Δήμος μας, πρωτοτυπώντας, συνέχισε τη βιολογική αντιμετώπιση της Σφήκας της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)) από ιδίους πόρους του Δήμου εγκαθιστώντας το ωφέλιμο έντομο Torymus sinensis σε όλες τις ορεινές περιοχές του Δήμου (Άνω Δολιανα, Κούτρουφα, Καστρί, Άγιο Πέτρο, Καστάνιτσα, Σίταινα, Πλάτανο και Πραστό). Η δράση υλοποιήθηκε από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, παρουσία τις πλειοψηφίας των προέδρων των κοινοτήτων. Ο Δήμαρχος παραβρέθηκε αυτοπροσώπως στην εξαπόλυση του εντόμου και βρήκε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και κατοίκους των ορεινών χωριών του Δήμου μας, οι οποίοι του μετέφεραν τις ανησυχίες τους για τις προοπτικές της καλλιέργειας της καστανιάς.

Κατανοώντας τη σημαντική συνεισφορά του αγροτικού πληθυσμού στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί σε θέματα αγροτικής παραγωγής. Άλλωστε το επιβεβαίωσε πρόσφατα η κατάσταση που επήλθε στην χώρα μας, καθώς ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα αποδείχθηκε πρωταγωνιστικός και καταλυτικός.

Υπενθυμίζουμε στους παραγωγούς να μην ψεκάσουν με εντομοκτόνα έως τέλος Ιουνίου, για την καλύτερη προσαρμογή και εξάπλωση του ωφέλιμου εντόμου.

Τα αποτελέσματα της βιολογικής καταπολέμησης θα αρχίσουν να διαφαίνονται εντός των επόμενων 2 έως 3 ετών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα Καμπουρολιά Παναγιώτη (6979599656).