ΔΕΗ: Υπογραφή συμβάσεων αναχρηματοδότησης κοινοπρακτικών δανείων

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018 21:02

Επισημοποιήθηκε η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους 1,3
δισ. ευρώ!
Συγκεκριμένα, σήμερα 5/10/2018, υπογράφηκαν μεταξύ της ΔΕΗ και των Τραπεζών, οι δύο
δανειακές συμβάσεις που αφορούν στην αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων.
Με την αναχρηματοδότηση αυτή η ΔΕΗ επιτυγχάνει σημαντική χρονική επιμήκυνση των
δανειακών της υποχρεώσεων και ενισχύει την κεφαλαιακή της διάρθρωση.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ ευχαριστεί τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Τραπεζών που συνέβαλαν
ουσιαστικά ώστε να φθάσουμε στη σημερινή υπογραφή.
Πέραν των ανωτέρω η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των
Τραπεζών προς τη ΔΕΗ, η οποία, ανεξάρτητα από τις συντονισμένες επιθέσεις σκοπιμότητας
που δέχεται το τελευταίο διάστημα, συνεχίζει το έργο της με βάση το Επιχειρηματικό της
Σχέδιο και τη Στρατηγική της.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ